Hotline

Công bố chất lượng rượu

Rượu là sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải Công bố tiêu chuẩn chất lượng.Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm và phải được sự phê duyệt của Cục mới được sản xuất hay nhập khẩu và bán trên thị trường.

1. Thủ tục công bố  rượu sản xuất trong nước (công bố thực phẩm)

I. Thành phần hồ sơ: .

1. Bản công hợp quy

2. Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành.

3. Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài

4. Phiếu kết quả kiểm nghiệm phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

5. Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn.

6. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp.

7. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có).

8. Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

II. Thời gian giải quyết: 10-15 ngày làm việc

2. Thủ tục công bố sản phẩm rượu khẩu vào Việt Nam

1. Bản công bố hợp quy.

2. Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành.

3. Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài.

4. Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

5. Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ.

6. Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định).

7. Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

II. Thời gian giải quyết: 10- 15 ngày làm việc

Tư vấn miễn phí qua Hotline: 098 20 20 789 

Có thể bạn quan tâm:

Tin cùng chủ đề