Hotline

Thủ tục Công bố thực phẩm chức năng

Công ty Thiên Di chuyên tư vấn, làm thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm chức năng sản xuất trong nước và ngoại nhập, cung cấp hồ sơ Công bố chất lượng thực phẩm chức năng, đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước

1. Thủ tục công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

1.1 . Thành phần hồ sơ công bố thực phẩm:

1 Bản công bố hợp quy (công bố phù hợp) quy định an toàn thực phẩm.

2. Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu), bao gồm các nội dung: các chỉ tiêu cảm quan (mầu sắc, trạng thái, mùi vị ), chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh về hóa lý, vi sinh vật, kim loại nặng; Thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; Thời hạn sử dụng; Hướng dẫn sử dụng và bảo quản; Chất liệu bao bì và quy cách bao gói; Quy trình sản xuất.

3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng (hoặc  Certificate of Analysis) của phòng xét nghiệm độc lập với nhà sản xuất hoặc phòng xét nghiệm được công nhận.

4. Mẫu sản phẩm có gắn Nhãn sản phẩm hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn của sản phẩm (đóng dấu của thương nhân);

5. Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

6. Bản sao Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá (nếu có);
7. Bản scan từ bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm);

8. Kết quả nghiên cứu lâm sàng hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn của sản phẩm.

9. Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

1.2. Thời gian giải quyết: 30-45 ngày làm việc

Tư vấn miễn phí qua Hotline: Ms Hằng 098.2020.789

2. Thủ tục công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

2.1 Thành phần hồ sơ công bố thực phẩm  nhập khẩu

 

1. Bản công bố hợp quy (công bố phù hợp) quy định an toàn thực phẩm;

2. Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu), bao gồm các nội dung: các chỉ tiêu cảm quan (mầu sắc, trạng thái, mùi vị ), chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, Thay đổi giấy phép kinh doanh chỉ tiêu vệ sinh về hóa lý, vi sinh vật, kim loại nặng; Thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; Thời hạn sử dụng; Hướng dẫn sử dụng và bảo quản; Chất liệu bao bì và quy cách bao gói; Quy trình sản xuất.

3. Bản scan giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng);

4. Phiếu kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng (hoặc  Certificate of Analysis) của phòng xét nghiệm độc lập với nhà sản xuất hoặc phòng xét nghiệm được công nhận;
5. Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định);

6. Bản scan từ bản gốc của một trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.

7. Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

8. Bản scan từ bản gốc giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) hoặc giấy chứng nhận lưu hành tự do (Free Sales).

9. Kết quả nghiên cứu lâm sàng hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn của sản phẩm

2.2 Thời gian giải quyết: 30-45 ngày làm việc

Tư vấn miễn phí qua Hotline: 098 20 20 789 

Có thể bạn quan tâm:

Tin cùng chủ đề