Hotline

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng là yêu cầu kỹ thuật về chất lượng thực phẩm của một sản phẩm (có chung tên sản phẩm, nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn vệ sinh) do thương nhân tự xây dựng.

Căn cứ để xây dựng Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng và công bố thực phẩm

1. Về kỹ thuật công bố tiêu chuẩn chất lượng 

- Dựa trên thành tựu khoa học, công nghệ, kinh nghiệm tiên tiến.

- Dựa trên khả năng thực tiển của Thương nhân, theo các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc tế,  khu vực hoặc nước ngoài viết thành tiêu chuẩn cơ sở.

- Dựa trên quy trình sản xuất; nguyên liệu, phụ gia dùng trong chế biến; dựa vào kết quả kiểm nghiệm thực tế của sản phẩm để xây dựng các tên chỉ tiêu và các mức chỉ tiêu chất lượng.

- Khi quy định giá trị các chỉ tiêu với một độ chính xác nào đó phải chú ý đến độ chính xác của phương pháp thử.

2. Về pháp lý của thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng

Dựa vào:

- QĐ 867/1998/QĐ-BYT ngày 4 tháng 4 năm 1998

- QĐ 3742/2001/QĐ-BYT  ngày 8 tháng 31 năm 2001

- Các Tiêu chuẩn Việt Nam - QĐ 3512/QĐ-BYT ngày 09/02/2000.

- Các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành do Bộ Khoa học & Công nghệ ban hành (có bán tại Trung tâm III - 49 Pasteur, Q.1 - Lầu 7)

- Các Quy định, các Quyết định, các tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Hãy liên hệ Hotline : 08 62 93 93 88 or 098 20 20 789 để được tư vấn 24/7 một cách nhanh nhất.

I. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng gồm:

1. Đối với công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài:

1.1. Giấy đăng ký KD bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố

1.2. Bản CA (Certyficate Of Analysis) - Bản phân tích thành phần hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của phòng xét nghiệm độc lập hoặc kiểm nghiệm được công nhận.

1.3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) đối thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm ;

1.4. Nhãn sản phẩm, mẫu sản phẩm

2. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:

2.1.  Giấy đăng ký KD bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố;

2.2.  Kết quả kiểm nghiệm của Phòng xét nghiệm

2.3. Nhãn sản phẩm, Mẫu sản phẩm để nộp cho cơ quan chức năng

2.4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

II. Tư vấn thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng tại Thiên Di:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng:

- Tư vấn những quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn chất lượng ;

- Tư vấn thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;

- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn cho việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng ;

- Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Đại diện hoàn tất các Thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng, cụ thể:

- Soạn hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng;

- Đại diện dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan cho khách hàng;

- Đại diện lên cơ quan chức năng nộp hồ sơ đăng ký Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng;

- Đại diện nhận kết quả là chứng nhận công bố phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm (hoặc Bản công bố hợp quy) cho khách hàng;

- Bổ sung chứng từ theo yêu cầu của cơ quan chức năng (Nếu có)

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí. ĐT: 08. 62 93 93 88 hoặc 098 20 20 789

 

Tin cùng chủ đề