Hotline

Thay đổi giấy phép kinh doanh - Hồ sơ xin thay đổi tên công ty

Việc thay đổi tên công ty là một công việc mang tính pháp lý cao do đó cần phải được thực hiện cần thận và tỉ mỉ. Đứng trước sự lựa chọn tên cho doanh nghiệp của mình hẳn nhiều người sẽ lúng túng không biết tìm giải pháp nào cho trọn vẹn. Do đó các hoạt động dịch vụ hỗ trợ thay đổi giấy phép kinh doanh ngày nay tỏ ra vô cùng cần thiết và quan trọng.

Công ty Thiên Di chuyên cung cấp các dịch vụ đăng ký kinh doanh và thay đổi giấy phép kinh doanh. Các dịch vụ đi kèm dang ky kinh doanh và thay doi giay phep kinh doanh

thay doi giay phep dang ky kinh doanh

Chuẩn bị trước nội dung hồ sơ

I. HỒ SƠ XIN THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY GỒM:

1. Thông báo thay đổi tên công ty

2. Có quyết định của đại hội cổ đông công ty về việc thay đổi tên công ty, chữ ký của chủ tịch HĐQT.

3. Biên bản họp về việc thay đổi tên công ty của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp và chữ ký của các cổ đông.

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

5. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

 

II. CÁC CHÚ Ý QUAN TRỌNG KHI THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY:

- Tên công ty phải được viết bằng tiếng Việt có dấu, chữ ký và số hiệu kèm theo phải được đính kèm, yêu cầu tên doanh nghiệp phải phát âm được và bao gồm: Loại hình doanh nghiệp; tên riêng.

- Thêm nữa tên công ty phải được viết hoặc gắn với trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Đặc biệt tên công ty phải được in ấn trên các giấy tờ giao dịch, các hồ sơ tài liệu hay các ấn phẩm khác của công ty.

- Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp, như vậy cơ quan đăng ký có quyề từ chối chấp nhận yêu cầu thay đổi tên của doanh nghiệp Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

- Những điều cấm trong đặt tên công ty:

  • Tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tến của doanh nghiệp đã đăng ký.
  • Tên được sử dụng là tên của các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
  • Ngôn ngữ được sử dụng phải đảm bảo phù hợp với văn hóa, không vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống lịch sử, đạo đức,...

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của công ty:

  • Tên tiếng nước ngoài của công ty là  tên được dịch từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty có thể được giữ nguyên hoặc dịch  theo tiếng nước ngoài tương ứng.
  • Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của công ty tại cơ sở của công ty hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.

- Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

- Tên trùng và tên gây nhầm lẫn:

  • Tên trùng là việc tên công ty đăng ký sử dụng được viết và phát âm giống hoàn toàn với tên của công ty đã đăng ký.
  • Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký:

• Tên của công ty bằng tiếng việt đọc giống hoàn toàn với tên của công ty đã đăng ký.

• Tên bằng tiếng Việt của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên công ty đã đăng ký bởi ký hiệu “&”;

• Tên viết tắt của công ty trùng với tên viết tắt của công ty đã đăng ký.

• Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của công ty đã đăng ký;

• Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của công ty đó, trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng ký.

• Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của công ty đã đăng ký;

• Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của công ty đã đăng ký bằng các từ “miền bắc”, “miền nam”, “miền trung”, “miền tây”, “miền đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng ký.

Bài viết liên quan: 

 

Tin cùng chủ đề