Hotline

Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh chia, tách, hợp nhất, sát nhập công ty

Công ty TNHH Thiên Di chuyên cung cấp dịch vụ hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh chia, tách, hợp nhất, sát nhập công ty

Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh chia, tách, hợp nhất, sát nhập công ty

Thiên Di chuyên hướng dẫn cung cấp thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh chia, tách, hợp nhất, sát nhập công ty cổ phần. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với Hotline: 0982 020 789


Thủ tục hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh trong việc chia, tách, hợp nhất, sát nhập công ty cổ phần

  

Thiên Di chuyên cung cấp thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

I. THỦ TỤC CHẤM DỨT TỒN TẠI CỦA CÔNG TY BỊ CHIA

A. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1-Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia (mẫu quy định);
2- Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
3- Quyết định chia công ty;
4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


II. HƯỚNG DẪN CHẤM DỨT TỒN TẠI CỦA CÔNG TY BỊ HỢP NHẤT

A. Thành phần hồ sơ
1-Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị hợp nhất(mẫu quy định);
2- Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
3-Hợp đồng hợp nhất công ty;
4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 
III. HƯỚNG DẪN CHẤM DỨT TỒN TẠI CỦA CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

A. Thành phần hồ sơ
1-Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị sáp nhập(mẫu quy định);
2- Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
3- Hợp đồng sáp nhập;
4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).


B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
IV. HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN DO NHẬN SÁP NHẬP

A. Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành, trụ sở, vốn…) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập;
2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của công ty nhận sáp nhập;
3- Hợp đồng sáp nhập (theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp);
4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Một số dịch vụ khác mà công ty bên mình cung cấp:

Tin cùng chủ đề