Hotline

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty - thay đổi giấy phép kinh doanh

Công ty TNHH một thành viên là một doanh nghiệp do một cá nhân hay tổ chức làm chủ sở hữu. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của côn ty, chủ sở hữu có thể chuyển nhượng toàn bộ sở hữu trong phần vốn của mình cho một tổ chức hay cá nhân khác. Như vậy trong trường hợp này người chủ sở hữu cần phải thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

 

thay doi giay phep dang ky kinh doanh

Quy định của Luật Pháp về thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

Theo điều 43 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp công bố thực phẩm của Chính Phủ ngày 15/04/2010

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH như sau:

  1. Công dân: thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và nhận Giấy biên nhận
  2. Công dân sẽ nhận được kết quả tại BPMC

Hồ sơ cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Nếu hồ sơ không đảm bảo yêu cầu: cần phải thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Sau khi thực hiện sửa đổi bổ sung theo yêu cầu, quy trình sẽ được thực hiện lại như lần đầu tiên.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ: Kết quả là giấy chứng nhận ĐKDN
  • Nếu có kết quả khác: Thông báo chưa giải quyết.

Hồ sơ thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH:

Với thông báo giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện bởi chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo  pháp luật mới ký.

Hồ sơ bao gồm:

  • Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân
  • Giấy CN Đăng ký kinh doanh hoặc giấy CN ĐKDN đối với các tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định ủy quyền của tổ chức.
  • Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ xác nhận đã chuyển nhượng vốn
  • Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung của công ty.

Tin cùng chủ đề