Hotline

Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty TNHH

Dịch vụ tư vấn này bao gồm việc thay đổi, điều chỉnh các thông báo sau: Thay đổi tên doanh nghiệp, Tấm giấy ghi tên tuổi hội sở chính, ngành nghề kinh doanh, thành viên góp vốn.

I. Thực hiện thủ đổi thay giấy phép kinh doanh:

- Tiếp thu thông báo và yêu cầu dịch vụ của khách hàng;
- Tư vấn qua điện thoại , email...hoặc tư vấn trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc hội sở của khách hàng;
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình khách hàng ký;
- Thực hiện các công việc theo ủy quyền của khách hàng.

II. Thể cách thực hiện dịch vụ:
Công ty TNHH TM DV Thiên DI cử nhân viên thực hiện việc đăng ký đổi thay tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 
III. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp.
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đổi thay các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.
3. Các giấy tờ , tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với các trường hợp thay đổi:
- Danh sách thành viên sau khi đổi thay đối với trường hợp đổi thay thành viên/tỷ lệ vốn góp của thành viên ; Kèm theo phải có:
+ Bản sao Giấy CMND ( hoặc Hộ chiếu ) còn công dụng của thành viên mới là cá nhân/Giấy CN ĐKDN của thành viên mới là tổ chức;
+ Hợp đồng sang nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng nhận đã hoàn tất việc sang nhượng có công nhận của công ty ( trường hợp đổi thay thành viên do sang nhượng )
+ Văn bản chứng nhận việc thừa kế chính đáng của người nhận thừa kế ( trường hợp đổi thay thành viên do thừa kế );
+ Hợp đồng tặng cho phần vốn góp và các giấy tờ chứng nhận đã hoàn tất việc tặng cho ( trường hợp đổi thay thành viên do tặng cho vốn góp )
- Bản sao Điều lệ đã hiệu đính của công ty ( đối với trường hợp đổi thay Tấm giấy ghi tên tuổi hội sở chính từ tỉnh , đô thị khác đến ).
- Thông báo tài chính tại kỳ gần nhất ( đối với trường hợp đổi thay giảm vốn điều lệ ); thông báo tài chính được chứng nhận của kiểm toán Đứng riêng ra ( đối với trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty có phần vốn sở hữu ngoại bang chiếm trên 50% ).
- Văn bản công nhận vốn pháp định của cơ quan , tổ chức có thẩm quyền ( đối với ngành , nghề kinh doanh phải có vốn pháp định );
- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng ( đối với ngành nghề mà luật pháp chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề ).
 
4. Nhận và trả kết quả:
- Nhân viên của Thiên Di  tiến hành nhận hồ sơ , người đến nhận Cuối cùng phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ( còn công dụng ) để đối chiếu. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận Cuối cùng thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận.

Có thể bạn quan tâm:

 

Tin cùng chủ đề