Hotline

Thủ tục hành chính cho việc đăng ký Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục hành chính cho việc đăng ký Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Thông tin:

Lĩnh vực thống kê:

An toàn thực phẩm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Cục An toàn thực phẩm

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Cục An toàn thực phẩm

Cách thức thực hiện:

Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục An toàn thực phẩm theo quy trình một cửa.

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làmviệc

Đối tượng thực hiện:

Các tổ chức, cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận.

Các bước:

1.

 

Cơ sở gửi Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Cục An toàn thực phẩm

2

 

Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ  Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

3

 

      Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

Hồ sơ:

1.

a)Thành phần hồ sơ bao gồm

  1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận: (Theo Mẫu 4 ban hành kèm theo Thông tư này)
  2. Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);
  3. Giấy chứng nhận (Bản gốc);
  4. Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng);
  5. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Có thể bạn quan tâm: Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp qua mạng

Tìm kiếm trên google: đăng ký Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Tin cùng chủ đề