Hotline

Dịch vụ đăng ký kinh doanh

Công ty (Doanh nghiệp) là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp mới 2015

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản hướng dẫn một số nội dung về đăng ký doanh nghiệp gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư trong khi chờ đợi các văn bản hướng dẫn được ban hành. Đây là hướng dẫn thống nhất áp dụng cho hoạt động đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/7/2015.

Bước tiến trong cải cách đăng ký kinh doanh

Ngày 21/4, chủ đề cải cách hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp đã được bàn thảo tại Diễn đàn kinh tế mùa xuân đang diễn ra tại Nghệ An. Đến nay, việc cải thiện đăng ký kinh doanh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều bước tiến.

Giai đoạn khó khăn của doanh nghiệp đã qua

Trong 4 tháng đầu năm, số Doanh nghiệp(DN) thành lập mới tăng 9,7%; DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh cũng giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước vẫn tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nghị định đăng ký kinh doanh tại nhà cho doanh nghiệp qua mạng

Nghị định đăng ký kinh doanh tại nhà cho doanh nghiệp qua mạng. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính chào quý doanh nghiệp, Kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu triển kha i Phục vụ Đăng ký doanh nghiệp tại nhà ( Đăng ký kinh doanh )cho doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quy trình hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng

Quy trình hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng, Vừa qua, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã từng bước hoàn thiện và triển khai các ứng dụng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Cổng TT ĐKDNQG).

Giấy đăng ký kinh doanh bỏ ghi tên ngành nghề kinh doanh

Quy định mới trong dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi bỏ không ghi ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh được coi là đột phá lớn, giúp nhà đầu tư giảm đáng kể chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp chia, tách, hợp nhất của các doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với các công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp