Hotline

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trong phần này, bạn sẽ được cung cấp danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và các điều kiện kinh doanh để triển khai đăng ký hoạt động các ngành, nghề trên. Danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được sắp xếp theo danh sách ngành, nghề trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Lĩnh vực kế hoạch đầu tư

- Ngành, nghề tư vấn đánh giá dự án đầu tư

- Điều kiện về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

- Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư

- Đại lý đấu thầu (ngành, nghề kinh doanh có điều kiện này được quy định tài Luật Đấu thầu năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014)

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (20210)

- Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

- Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

Quản lý chất thải nguy hại (37002)

- Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

Bán lẻ thuốc (47721)

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với cơ sở bán lẻ thuốc)

- Chứng chỉ hành nghề dược (người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc)

- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc

Lưu hành kinh doanh băng đĩa ca nhạc, sân khấu

- Giấy phép lưu hành, kinh doanh băng đĩa ca nhạc, sân khấu

- Nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Kinh doanh mua bán vàng miếng (46624, 47732)

- Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng

Kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu (46613)

- Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

- Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

- Vận tải hành khách theo tuyến cố định

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Vận tải hành khách theo tuyến cố định)

- Vận tải hành khách bằng xe buýt

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Vận tải hành khách bằng xe buýt)

- Vận tải hành khách bằng xe taxi

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Vận tải hành khách bằng xe taxi)

- Vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch)

- Vận tải hàng hóa bằng Công-ten-nơ

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Vận tải hàng hóa bằng Công-ten-nơ)

Hoạt động bến thủy nội địa

- Bến hành khách trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia

Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Bến hành khách trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia)

Văn bản chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa (Bến hành khách trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia)

- Bến hành khách trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Bến hành khách trên tuyến đường thủy nội địa địa phương)

Văn bản chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa (Bến hành khách trên tuyến đường thủy nội địa địa phương)

- Bến hành khách trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia

Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Bến hàng hóa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia)

Văn bản chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa (Bến hàng hóa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia)

- Bến hàng hóa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Bến hàng hóa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương)

Văn bản chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa (Bến hàng hóa trên tuyến đường thủy nội địa phương)

Hoạt động bến khách ngang sông

Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Văn bản chấp thuận mở bến khách ngang sông

Vận tải thủy giữa Việt Nam và Campuchia

Giấy phép vận tải thủy qua biên giới

Kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại

Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại

 

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không

 

Kinh doanh vận tải đường sắt

Chứng chỉ an toàn

Kinh doanh sản xuất phim 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phim

Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến (62090)

- Xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ

Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán (66120)

- Chứng chi hành nghề môi giới chứng khoán

- Chứng chi hành nghề phân tích tài chính

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (66190)

- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hoạt động quản lý quỹ (66300)

- Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Giám định cổ vật

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện giám định cổ vật

Hoạt động đo đạc và bản đồ (71102)

- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ        

Kinh doanh dịch vụ kế toán (69200)

- Chứng chỉ hành nghề kế toán

- Đăng ký danh sách hành nghề kế toán

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán (69200)

- Chứng chỉ hành nghề kiểm toán

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Kinh doanh lữ hành quốc tế

- Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh vận chuyển khách du lịch

-  Giấy xác nhận ô tô đạt tiệu chuẩn vận chuyển khách du lịch

Kinh doanh du lịch tại Việt Nam của công ty du lịch nước ngoài

- Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

- Quyết định công nhận hạng cơ sở du lịch lưu trú

Giới thiệu việc làm (78100)

- Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Đào tạo lái xe

- Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Đào tạo đại học

- Văn bản phê duyệt chủ chương đầu tư thành lập trường của Thủ tướng chính phủ (đại học)

- Quyết định thành lập trường (đại học)

Đào tạo cao đẳng 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường (cao đẳng)

- Quyết định thành lập trường (cao đẳng)

Giáo dục trung học phổ thông

- Quyết định cho phép thành lập trường (trung học phổ thông)

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (trung học phổ thông)

Giáo dục trung học cơ sở

- Quyết định cho phép thành lập trường (trung học cơ sở)

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (trung học cơ sở)

Giáo dục tiểu học 

- Quyết định cho phép thành lập trường (tiểu học)

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (tiểu học)

Giáo dục mầm non

- Quyết định cho phép thành lập trường (mầm non)

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (mầm non)

Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

- Quyết định cho phép thành lập trường (trung cấp chuyên nghiệp)

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (trung cấp chuyên nghiệp)

Dạy nghề trình độ sơ cấp (85322)

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (sơ cấp)

Kinh doanh hoạt động thể thao của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Kinh doanh hoạt động thể thao của các doanh nghiệp thể thao

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao

Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

- Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Tổ chức lễ hội

- Giấy phép tổ chức lễ hội

Triển lãm văn hóa

- Giấy phép triển lãm

Kinh doanh karaoke

- Giấy phép kinh doanh karaoke

Kinh doanh vũ trường

- Giấy phép kinh doanh vũ trường

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí:

CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN DI
Office: Lầu 6, 214 Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình, TP. HCM
Tel: 08. 62 93 93 77 - 08. 62 93 93 11- 08. 62 93 62 77 - Fax: 08. 62 93 93 77  Hotline: 098 20 20 789
Website: http://www.congbothucpham.net/    Email: info@congbothucpham.net

Tham khảo: dangkykinhdoanh.gov.vn

Tin cùng chủ đề