Hotline

Quy trình hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng

Quy trình hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng, Vừa qua, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã từng bước hoàn thiện và triển khai các ứng dụng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Cổng TT ĐKDNQG).

Vừa qua, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã từng bước hoàn thiện và triển khai các ứng dụng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Cổng TT ĐKDNQG).  

1. Về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Phạm vi triển khai hiện tại: chỉ áp dụng với các trường hợp đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh (chưa áp dụng với các trường hợp đăng ký thay đổi của doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc);

Để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, tổ chức, cá nhân truy cập vào Hệ thống TT ĐKDNQG trực tuyến phục vụ việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trên Cổng TT ĐKDNQG và chọn một trong hai cách đăng ký như sau:

  • Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng (chữ ký CA).
  • Nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Sau khi hoàn tất việc tạo hồ sơ và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điển tử sử dụng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh, người dùng có thể lựa chọn hình thức thanh toán điện tử để thanh toán cho hồ sơ. Hồ sơ được thanh toán xong sẽ được chuyển sang Hệ thống TT ĐKDNQG cơ bản phục vụ cho việc xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của phòng Đăng ký kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Do hiện tại chưa có quy định chính thức về mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện miễn phí đến khi có quy định chính thức của Bộ Tài chính.

Phương thức đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Theo quy định tại Điều 56, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT, doanh nghiệp có thể đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng TT ĐKDNQGtheo các phương thức sau:

- Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;

- Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ ĐKKD thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;

- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

3. Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp: thực hiện theo quy định tại Điều 53, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.

4. Thông tin hỗ trợ người sử dụng Cổng TT ĐKDNQG

Thông tin hỗ trợ người sử dụng Cổng TT ĐKDNQG (hỗ trợ dạng hỏi - đáp, cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, địa chỉ nhận giải đáp vướng mắc của người sử dụng qua email, điện thoại) được cập nhật trên Cổng TT ĐKDNQG.

Có thể bạn quan tâm:

Tin cùng chủ đề