Hotline

Thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện là điều tất yếu trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện như sau:

Đối với doanh nghiệp tư nhân

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

1.   Thông báo lập chi nhánh,văn phòng đại diện (mẫu quy định).

2.   Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (mẫu quy định).

 3.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện:

4.    Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế

 

Đối với Công ty TNHH một thành viên

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

1.   Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của chủ sở hữu (mẫu quy định).

3.   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (mẫu quy định).

4.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh,văn phòng đại diện:

5.   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

 

Đối với Công ty TNHH hai thành viên

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

1.   Thông báo lập chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên đối (mẫu quy định).

3.   Bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh/ văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên (mẫu quy định).

4.   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu quy định).

5.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:

 

Đối với Công ty cổ phần

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

1.   Thông báo lập chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị (mẫu quy định).

3.   Bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh/ văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị

4.   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo).

5.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện:

6.   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề.

 

Đối với công ty hợp danh

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
CÔNG TY HỢP DANH

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

1.   Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của các thành viên hợp danh (mẫu quy định).

3.    Bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của các thành viên hợp danh (mẫu quy định).

4.   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (mẫu quy định).

 5.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện:

6.   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí:

CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN DI
Office: Lầu 6, 214 Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình, TP. HCM
Tel: 08. 62 93 93 77 - 08. 62 93 93 11- 08. 62 93 62 77 - Fax: 08. 62 93 93 77       Hotline: 098 20 20 789
Website: http://www.congbothucpham.net/    Email: info@congbothucpham.net

 

Tin cùng chủ đề