Hotline

Thành lập công ty hợp danh

Đăng ký kinh doanh thành lập công ty hợp danh phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

Đăng ký kinh doanh thành lập công ty hợp danh

Đăng ký kinh doanh thành lập công ty hợp danh

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1.   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định).

2.   Dự thảo điều lệ công ty (mẫu quy định).

3.   Danh sách thành viên (mẫu quy định).

4.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của các thành viên sáng lập:

4.1.   Đối với thành viên hợp danh và thành viên góp vốn là cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

4.2.   Đối với thành viên góp vốn là tổ chức:

-   Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

-   Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 4.1 của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

5.   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

6.   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí. ĐT: 08. 62 93 93 77 - 08. 62 93 93 11 hoặc Hotline 098 20 20 789

 

Một số dịch vụ khác mà Thiên Di cung cấp như:

Tin cùng chủ đề