Hotline

Giải đáp thắc mắc về thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Tổng hợp từ nhiều ý kiến thắc mắc của các cá nhân, doanh nghiệp về vấn đề đăng ký kinh doanh và thủ tục đăng ký kinh doanh. Thiên Di đã tập hợp các câu hỏi mà các khác hàng thắc mắc trong bài viết này. Chúng tôi hi vọng có thể giải quyết được phần nào thắc mắc cho quý khách hàng.

Câu hỏi: Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 2012 hoạt động theo loại hình TNHH 2 thành viên trở lên. Tôi giữ chức vụ là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật. Xin cho hỏi:

-    Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này?
-    Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này là ai?
 
Trả lời:
-    Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm các giấy tờ sau:
a.    Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
b.    Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
c.    Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
-    Về người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT, trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.
-    Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật quy định tại Phụ lục số II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT nêu trên.

                                            

Giải đáp thắc mắc về thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Câu hỏi: Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 2012 hoạt động theo loại hình công ty cổ phần. Tôi giữ chức vụ là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Xin cho hỏi:
-    Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này?
-    Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này là ai?
 
Trả lời:
-    Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần quy định tại Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Điều 17 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật quy định tại Phụ lục số II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT nêu trên.
-    Về người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu.
 
Câu hỏi: Công ty chúng tôi bao gồm 3 cổ đông sáng lập: A, B và C được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2010. Tháng 1/2014, Ông C đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần cho Ông D.
 
Sau khi hoàn tất thủ tục về chuyển nhượng cổ phần, Ông D yêu cầu bổ sung thông tin của Ông trong danh sách cổ đông sáng lập ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty. Xin cho hỏi hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với trường hợp nêu trên của công ty chúng tôi.
 
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi các thông tin về cổ đông của công ty được thể hiện tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Vấn đề có thể bạn quan tâm:

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn bổ sung thêm nghành nghề:
- Đại lý vé máy bay, tàu hỏa, xe khách...
- Tổ chức tour du lịch.
- Thu mua, chế biến phế liệu, thứ liệu.
- Thiết kế, tư vấn, giám sát thi công công trình...
Vui lòng cho chúng tôi biết các hồ sơ cần thiết và trình tự thực hiện.
 
Trả lời: 
Điều 34 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp quy định:
“1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty”.
Đồng thời, theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP nêu trên thì một trong những nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh là hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Do vậy, doanh nghiệp có thể liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được hướng dẫn cụ thể.

Bạn muốn giải đáp thắc mắc về thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp quý khách vui lòng gọi vào số Hotline: 098 20 20 789 để được tư vấn miễn phí.

Tin cùng chủ đề