Hotline

Sự thật thịt ôi, cá chết tại các chợ đầu mối Hà Nội

Cục ATTP khẳng định thông tin phản ánh tình trạng lưu thông thịt ôi, cá chết tại các chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội là không chính xác.