Hotline

Quy trình hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng

Quy trình hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng, Vừa qua, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã từng bước hoàn thiện và triển khai các ứng dụng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Cổng TT ĐKDNQG).