Hotline

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được coi như ''giấy khai sinh'' của doanh nghiệp, trên đó ghi đầy đủ những thông tin cơ bản nhất về doanh nghiệp được thành lập như tên công ty, người sở hữu, nghành nghề kinh doanh,....

Các bước đăng ký kinh doanh thành lập công ty

Những bước thành lập công ty theo quy định của pháp luật. (Nghị định 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ) trước khi thành lập một công ty, bạn cần phải lựa chọn cho công ty mình một mô hình phù hợp (công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân...) sau đó tiến hành các bước thành lập doanh nghiệp sau

Các ngành nghề cần giấy phép con khi hoạt động

Thiên Di thực hiện tư vấn trọn gói từ xin giấy phép kinh doanh đến xin giấy phép con cho các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thành lập công ty dịch thuật

Thiên Di hiện nay là Doanh nghiệp uy tín trong dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin Thành lập công ty dịch thuật. Với bề dày kinh nghiệm cũng như chi phí cạnh tranh, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ dịch vụ Thành lập doanh nghiệp dịch thuật Thiên Di đảm bảo hoàn thành thủ tục nhanh chóng với độ an toàn cao một cách tuyệt đối.

Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Danh mục các ngành nghề kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, yêu cầu vốn pháp định và ngành nghề cấm kinh doanh

Thành lập công ty hợp danh

Đăng ký kinh doanh thành lập công ty hợp danh phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

Đăng ký kinh doanh - thành lập công ty cổ phần

Đăng ký kinh doanh - thành lập công ty cổ phần là xu hướng lựa chọn của các công ty trung bình và lớn hiện nay. Ưu điểm của loại hình này là tính minh bạch rõ ràng, linh động trong việc huy động thêm vốn kinh doanh từ nguồn bên ngoài.

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên là loại hình công ty do ít nhất 2 cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn để hoạt động kinh doanh. Khác với công ty TNHH 1 Thành Viên ở chỗ chủ sở hữu là 2 cá nhân hoặc tổ chức trở lên và được gọi là các “Thành viên góp vốn”, khác với công ty cổ phần là cổ đông sáng lập.

12