Hotline

Bàn về tinh thần khởi nghiệp

Nhiều người hay thậm chí là cả nhóm khởi nghiệp đã từng đến với tôi để được tư vấn. Ở những con người đó tôi không thấy được một tinh thần khởi nghiệp thực sự, dường như cái tinh thần đó họ vay mượn ở đâu đó mà nó chưa ngấm vào máu của họ được.