Hotline

Bước tiến trong cải cách đăng ký kinh doanh

Ngày 21/4, chủ đề cải cách hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp đã được bàn thảo tại Diễn đàn kinh tế mùa xuân đang diễn ra tại Nghệ An. Đến nay, việc cải thiện đăng ký kinh doanh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều bước tiến.

Giai đoạn khó khăn của doanh nghiệp đã qua

Trong 4 tháng đầu năm, số Doanh nghiệp(DN) thành lập mới tăng 9,7%; DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh cũng giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước vẫn tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.